Системи за пречистване на питейни води
и води за промишлени цели

АТМОС БГ ЕООД е създадена изключително за развиване на дейност в областта на обработката на води

В основата на фирмата е иженерингова дейност на специалисти с дългогодишен опит в областта на водообработващите и водопречистваши технологии.

Съоръженията и елементите за инсталациите се проектират във фирмата с оглед най-оптимално задоволяване изискванията на технологичните процеси и нормативните актове, както за производствени нужди,така и за питейно-битово водоснабдяване.

Изграждането на съответните инсталации се осъществява само с най-качествено оборудване доставено от водещите производители в света.