Филтри активен въглен

Този тип филтри се зареждат с гранули на висококачествен активен въглен, който адсорбира хлора и хлорсъдържащи съединения, и йоните на тежките метали. По този начин се подобряват качествата на водата като се премахват и неприятният вкус и мирис.

 • Филтри активен въглен
  Тип Мярка AT C - 15 AT C - 25
  Колона inch 8/35 8/44
  Количество гранулат liter 10 14
  Дебит Номинален, m3/h 0,8 1,0
  Максимален, m3/h 1,2 1,6
  Работно налягане Bar 1.8 ÷ 8.0 1.8 ÷ 8.0
  Размери Височина, m 0,90 1,35
  Диаметър, m 0,20 0,20