Системи за обратна осмоза (RO)

Това е най - съвременната мембранна технология за обработка на вода, при която ефективно се отнемат до 99% от разтворените вещества, както и до 98% от органичните съединения и живите микроорганизми. Принципът на действие се състои в разделяне чрез полупропусклива мембрана (осмотична) на входящия поток на пречистена вода и концентрат (отпадък).

  • БИТОВА СИСТЕМА FRO 5

    Производителност до 200 литра в денонощие, което е достатъчно количество за нуждите от високочиста вода в еднофамилно жилище. Подходяща за монтиране под мивката. Използва се налягането на водата в тръбопровода – от 2.5 до 5 bar. При по-ниско налягане се предлага вариант с помпа.

  • СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ТИП "MERLIN"

    СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА MERLIN

    Със своята производителност до 120 л/час е еднакво подходяща както за бита, така и за комерсиалната сфера (бар, ресторант, кафетерия и др.). Не се нуждае от резервоар.

    Също подходящ за монтаж под мивка или мокър бюфет.