Филтърни системи за омекотяване на вода

Колоните се зареждат с йонообменна смола – силен катионит. Принципът на действие се състои в улавяне на Са2+ и Мg2+ йони и тяхното заместване с 2Na+. Възстановяването на йонообменните свойства на смолата става чрез регенерация с NaСl (натриев хлорид).

Чрез процеса “Омекотяване на водата” се предотвратява образуването на котлен камък (накип) в промишлените инсталации.

Два вида омекотителни системи, в зависимост от производителността - Performa Logix AT – S с дебит до 4.5 м3/час и Magnum Logix AT-S с дебит до 20 м3/час.

 • PERFORMA LOGIX
  AT – S

  PERFORMA LOGIX

  Oмекотителни системи с производителност до 4.5 м3/час.

  ТИП МЯРКА AT C - 35 AT C - 45 AT C - 65 AT C - 75 AT C - 100 AT C - 130 AT C - 180
  Колона inch 8/44 10/44 10/54 13/44 13/54 14/65 16/65
  Количество гранулат liter 25 35 45 65 75 100 130
  Дебит Номинален, m3/h 1.0 1.3 1.7 1.9 2.2 2.8 3.2
  Максимален, m3/h 1.8 2.0 2.3 2.8 3.0 3.5 5.7
  Работно налягане Bar 1.8 ÷ 8.0 1.8 ÷ 8.0 1.8 ÷ 8.0 2 ÷ 8.0 2 ÷ 8.0 2 ÷ 8.0 2 ÷ 8.0
  Захранване V 220/12 220/12 220/12 220/12 220/12 220/12 220/12
  Размери Височина, m 1.34 1.34 1.34 1.60 1.60 1.90 1.90
  Диаметър, m 0.22 0.27 0.27 0.33 0.33 0.37 0.44
 • MAGNUM LOGIX
  AT - S

  MAGNUM LOGIX

  Oмекотителни системи с производителност до 20 м3/час.

  ТИП МЯРКА AT С - 130 AТ C - 180 AT С - 210 AT C - 300 AТ C - 500 AТ C - 700
  Колона inch 16/65 18/65 21/66 24/69 30/78 36/78
  Количество гранулат liter 130 180 210 300 500 700
  Дебит Номинален, m3/h 3,2 4,5 5,2 7,5 12,5 17,5
  Максимален, m3/h 4,0 5,4 6,5 9,0 14,2 20,5
  Работно налягане Bar 2.0 ÷ 8.0 2.0 ÷ 8.0 2.0 ÷ 8.0 2.0 ÷ 8.0 2.0 ÷ 8.0 2.0 ÷ 8.0
  Захранване V 220/12 220/12 220/12 220/12 220/12 220/12
  Размери Височина, m 1.95 1.95 1.95 2.05 2.45 2.45
  Диаметър, m 0.40 0.49 0.54 0.61 0.76 0.92