Водата е живот!

Едва ли някой от нас може да си представи живота без четирите енергийни елемента - въздух, земя, огън и вода. Всеки един от тях носи уникално послание, което за съжаление ние много често пренебрегваме и дори не разбираме.

Водата като енергиен източник и среда за създаване на живот е изучавана от учените от древни времена – формула, агрегатни състояния, свойства. Успяхме да я замърсим, но и открихме начин да я пречистим. Това, което малко от нас знаят за водата е , че тя има … памет. Какво се има предвид?

От най-древни времена човечеството е изучавало и приписвало изумителни свойства на водата. Но едва в последно време се подхожда научно към тях. Японският изследовател Масару Емото, който посети и България, от години експериментира с вода, изложена на музика, на изговорено слово, на фотографии, на мисли и думи, написани на хартия и прикрепени към стъклен съд. По време на своята работа той е направил над 10000 фотографии. В лабораторни условия били изследвани образци от различни водни източници от целия свят. Подлагали водата на различни видове въздействия като музика, изображения, електромагнитно излъчване от телевизор, мисли на един човек или група хора, напечатани и изречени думи.

Господин Емото визуално е документирал тези молекулярни промени във водата с помощта на фотографска техника. Той е замразил капчици вода и след това ги е изследвал под микроскоп, снабден с тъмни филтри и фотокамера. Неговите изследвания ясно показват различията в молекулярната структура на водата при различни влияния на околната среда върху тази структура. Това показва, че водата е поела и запомнила вибрациите, на които е била подложена. Красивите думи имат красиви, ясни вибрации и създават малки, плътни кластери (кластер – група молекули), които формират ясни и красиви кристали. А отрицателните думи създават уродливи, несвързани колебания, които не формират групи и оттам големи кластери, а създават неясни образувания, които не можем да наречем кристали.

Сега дори можем да погледнем в нова светлина някои древни свещенни ритуали. Знае се, че християнската църква използва въздействието на светена вода и нафор. А съвременната наука ни показва, че освен чисто символичното им значение, те имат и благотворно енерго-информационно въздействие върху състоянието на човека.

Водата има изключително важно послание за нас – че трябва много внимателно да се вгледаме в самите себе си. Онова, което тя ни показва, прави посланието й кристално ясно. Сами можете да си направите изводи…