За нас

АТМОС БГ ЕООД е създадена изключително за развиване на дейност в областта на обработката на води използвани в следните области:

Фармация и медицина

 • Производство на лекарствени продукти
 • Центрове за хемодиализа
 • Лабораторно и аналитично оборудване

Химическа промишленост

 • Козметика
 • Перилни препарати
 • Текстил
 • Галванотехника

Храни и напитки

 • Консервна промишленост
 • Хлебопроизводство
 • Млекообработка
 • Месообработка
 • Производство на безалкохолни газирани напитки и сокове
 • Вино производство
 • Производство на пиво

Енергетика

Електроника

Локално водоснабдяване за питейни и промишлени нужди
за дома, ресторанта, хотела, офиса и производственото предприятие

Във фирмата работят специалисти с дългогодишен опит в технологиите и инженеринга за пречистване на води.
В работата на фирмата са застъпени както класическите технологии, така и най-новите методи в тази област:

 • Химическо третиране
 • Отнемане на желязо и манган
 • Отнемане на нитрати
 • UV стерилизация
 • Обратна осмоза
 • Омекотяване
 • Филтрация
 • Микрофилтрация
 • Ултрафилтрация
 • Дейонизация